I Tarzan je trenirao parkour

Vještina brzog i spretnog kretanja kroz prostor primjenjivala se od davnina, sjetite se samo Trzana i preskakanja s lijane na lijanu.

Parcour se zapravo sastoji od svih urođenih ljudskih vještina – trčanja, skakanja i penjanja, koje se koriste za brzo i sigurno kretanje. Naglasak je pritom na učinkovitosti odnosno savladavanja fizičkih i mentalnih prepreka, gdje god se one nalazile.

Trening parkoura omogućava fizički razvoj i razvoj koordinacije, istodobno potencirajući snagu uma, koncentracije, odlučnosti, motivacije i odvažnosti. Na taj se način razvija kontrola tijela te se ispituju (i pomiču) njegove granice.

Takvim treningom se “treniraju” i životne situacije jer parkour uči snalaženju i prevladavanju prepreka s istodobnim razvojem unutarnjeg mira.

#parkourjezakon

Čekamo Vas !